ភាសាខែ្មរ​​​ | English

អំពីយើងខ្ញុំ
------------------------------------------------------------------
ការិយាល័យប្រតិបតិ្ត
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពរដ្ឋបាល
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពហិរញ្ញ​​វត្ថុ
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពបោះឆ្នោត
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពឃ្លាំមើលសភា
------------------------------------------------------
អង្គភាពទេវិកាយុវជន
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពត្រួតពិនិត្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
------------------------------------------------------------------
ទីប្រឹក្សា និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
------------------------------------------------------------------
សាលរូបថត
------------------------------------------------------------------
ដំណឹងផេ្សងៗ
------------------------------------------------------------------
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
------------------------------------------------------------------
អត្ថបទ​ព័ត៌មានរបស់ ប.ស.ប​
------------------------------------------------------------------
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
------------------------------------------------------------------
បណ្តាញខាងក្រៅ
------------------------------------------------------------------
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

 

អង្គការប្រជាធិបតេយ្យ​ និង សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រតិបត្តិការ (ប.ស.ប.)

ប្រអប់សំបុត្រលេខ ២៥៤៧​​‚ ទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ២៣៧ ផ្លូវលេខ ១៥៥ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : +៨៥៥ (០) ២៣ ២២៣២៦៥
ទូរសារ : +៨៥៥ (០) ២៣ ២២៣២៦៤
អ៊ីម៉ែល : info@dhrac-cambodia.org
គេហទំព័រ : www.dhrac-cambodia.org

បណ្ឌិត ហ្រ្វង់ស្វរ អ៊ឹម
ទូរស័ព្ទ : +៨៥៥ (០) ១២ ៣៧៦៣០១
អ៊ីម៉ែល : francois@dhrac-cambodia.org

លោក គាន ពន្លក
ទូរស័ព្ទ : +៨៥៥ (០) ១២ ៥៥១៤៦៦
អ៊ីម៉ែល : ponlork@dhrac-cambodia.org