ភាសាខែ្មរ​​​ | English

អំពីយើងខ្ញុំ
------------------------------------------------------------------
ការិយាល័យប្រតិបតិ្ត
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពរដ្ឋបាល
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពហិរញ្ញ​​វត្ថុ
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពបោះឆ្នោត
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពឃ្លាំមើលសភា
------------------------------------------------------
អង្គភាពទេវិកាយុវជន
------------------------------------------------------------------
អង្គភាពត្រួតពិនិត្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
------------------------------------------------------------------
ទីប្រឹក្សា និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
------------------------------------------------------------------
សាលរូបថត
------------------------------------------------------------------
ដំណឹងផេ្សងៗ
------------------------------------------------------------------
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
------------------------------------------------------------------
អត្ថបទ​ព័ត៌មានរបស់ ប.ស.ប​
------------------------------------------------------------------
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
------------------------------------------------------------------
បណ្តាញខាងក្រៅ
------------------------------------------------------------------
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

 

On December

បុគ្គលិក DHRAC បានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី "របាយការណ៍ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១១ " ជាមួយគណ:កម្មាធិការអព្យាក្រឹត និង យុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា (និកហ្វិច) កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ នៅសណ្ឋាគារ HIMAWARI

 
Radio Talk Show

បុគ្គលិក DHRAC បានចូលរួមជាវាគ្មិន ប្រចាំខែ ជាមួយគណ:កម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
ស្តីពី "ដំណើរការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោត និង​ ឃ្លាំមើលសភា" 

 
On October 15, 2011, DHRAC staff participated a meeting with Advocay Team of Associations and NGOs non-government organization on "Gravely concerned over increase land violation" at

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១​ បុគ្គលិក DHRAC បានចូលរួមប្រជុំជាមួយគណ:កម្មាធិការតស៊ូមតិ នៃសមាគម-អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី "ការព្រួយបារម្ម ចំពោះការកើនទ្បើងនៃការរំលោភយកដីធ្លី​" នៅភោជនីយដ្ឋាន ៧មករា

 

On December 23, 2011, DHRAC staff participated a meeting with Advocay Team of Associations and NGOs non-governmental organization on "Annual Report in 2011 and Project in 2012" at

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១​ បុគ្គលិក DHRAC បានចូលរួមប្រជុំជាមួយគណ:កម្មាធិការតស៊ូមតិ នៃសមាគម-អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី "របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១១ និង គម្រោងឆ្នាំ២០១២​" នៅភោជនីយដ្ឋាន ៧ មករា